تبلیغات
«مارال» - با کاروان عاشوراییان

«مارال»
 
دستهایی که عمل می کنند مقدس تر از لبهایی است که دعا می کنند. (کوروش کبیر)

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 آبان 1393 توسط منصوره خطیبی

کاروان امام حسین 

در مسیر مدینه تا کربلا

حركت امام حسین (ع) از مدینه به مكه، از مكه تا كربلا به سمت کوفه و تغییر مسیر از منزل اشراف به سوی كربلا، سرشار از درس ها و آموزه ها و ظرافت هایی است كه با مطالعه دقیق راه و حوادث آن آشكار می شود.

طول سفر از مدینه تا مكه و از مكه تا كربلا و شهادت در روز عاشورا حدود یک صد و شصت روز است. امام 27 رجب سال 60 هجری یعنی دوازده روز بعد از مرگ معاویه از مدینه به مكه هجرت نمود و روز سوم شعبان به پایگاه وحی ( یعنی مكه) قدم گذاشت. ماه های شعبان، رمضان، شوال، ذیقعده تا هشتم ذی حجه ( یوم الترویه ) حدود صد و سی روز امام در جوار مكه اقامت داشتند. وسپس سفر شكوه مند و حماسی خود را برای آفرینش عظیم ترین حادثه تاریخ بشری آغاز كرده است.

بیست و چهار روز بعد از حركت از مكه، روز دوم محرم سال 61 هجری برابر با 11 یا 12 مهر سال 59 شمسی، امام با كاروان و یاران و همراهان به كربلا رسید، این فاصله حدود 430 كیلومتر بوده است كه روزانه متوسط 20-16 كیلومتر راه سپری شده است.

 منزل های مسیر حرکت

* منزل اول: بستان بن معمر ( ابن عامر )

نقطة پیوند دو وادی نخلة یمانی و نخلة شمالی است و متعلق به مر بن عبید الله بن معمر بوده است كه به « بستان ابن عامر » معروف است. صبحگاه 8 ذی حجه سال 60 هجری از مكه آهنگ كوفه كرده است.

* منزل دوم: منزل ابطح

ابطح به سیل گاه وسیعی كه در آن سنگ ریزه و ریگ است گفته می شود و نیز به درة پهن و مجرای فراخ، مسیل پهن، هموار و صاف و مسطح نیز می گویند. ابتدای این منزل وادی منا و انتهای آن مقبره ای می پیوسته كه اهل مكه به آن معلّی می گفتند. محل پیوستن نخستین پیوستگان به كاروان اباعبدالله الحسین(ع) را این منزل نوشته اند.

* منزل سوم: منزل تنعیم

این منزل در دو یا چهار فرسنگی مكه قرار دارد و نام آن از كوهی به نام « تنعیم » كه درسمت راست این منطقه قرار دارد، گرفته شده است. و در سمت چپ آن نیز كوهی به نام « ناعم » است. زمین میان این كوه را « دشت لغمان » می گفتند. از حوادث این منزل ملاقات عبدالله بن عمر با امام حسین (ع) است. امام و همراهان در این منزل با كاروانی برخورد كردند كه بحیر بن ریسان عامل یمن برای تبریك و تهنیت آغاز حكومت یزید به شام اهداء كرده بود.

* منزل چهارم: منزل صفاح:

صفاح كناره و حاشیة كوه است. و این ناحیه در دامنه كوه قرار د ارد. از مهم ترین حوادث در این منزل، ملاقات ابا عبد الله الحسین(ع) با فرزدق شاعر عرب و مذاكراتی كه میان وی و امام صورت گرفت، این بیت را به فرزدق نسبت داده اند:

« لقیت الحسین بارض صفاح / علیله الیلامق و الدرق ؛ حسین را در سرزمین صفاح دیدار كردم كه قبایی بر تن و سپری بر دوش افكنده است».

* منزل پنجم: وادی عقیق

در این منزل برای حج احرام می بستند، وادی به معنای مسیل و سرزمین گود میان دو كوه یا تپه است. وجود آب این منزل را توقف گاه كاروانیانی می كرد كه از دو سوی مكه به كوفه وكوفه به مكه حركت می كردند. دریافت نامه یحیی بن سعید بن عاص و عبدالله بن جعفر را به این منزل نسبت داده اند.

* منزل ششم: ذات عرق

عرق نام كوهی است در راه مكه كه عراقی ها از آن مسیر وارد مكه می شدند. منزل ذات عرق میان مكه و عراق محل میقات احرام برای مناطق شرقی مكه است و فاصله این منزل تا مكه حدود دو منزل تقریباً 92 كیلومتر است كه امام دو روز در آن اقامت داشتند. ملاقات امام با بشر بن غالب اسدی، چهره آشنای كوفه و دیدار با ریاش مهم ترین حوادث این منزل است.

* منزل هفتم: منزل عیون:

وفور آب، چشمه ساران و گودال های پر از آب باعث شده كه این منزل را « عیون » بنامند. عیون فرودگاه زائران بصره است. امام در این منزل برای مسافران كوفه درباره فساد حكومت اموی، حقانیت خویش و اهل بیت (ع) و علت قیام و حركت و اشاراتی به فرجام راه مطالبی را بیان فرمودند.

* منزل هشتم: غمره

غَمَره یكی از گذرگاه هایی است كه امام و همراهانش از آن جا عبور كردند و درنگ بسیار كوتاهی در آن جا داشتند. این منطقه جزو « بطن الرمه » محسوب می شده است. این منطقه دارای امكانات به دلیل رفت و امد كاروانیان بوده است. كه قافله هایی كه از راه می رسیدند برای نوشیدن و برداشتن آب در این نقطه توقف می كردند. واژة غمره به معنی انبوه مردم، آب بسیار و گرداب زا، شدت وسختی، جایگاه فراوانی اشیاء به كار رفته است.

* منزل نهم: منزل رهیمه

رهیمه تصغیر واژه « رهمه»، باران اندك و نرم و مداوم است. رهیمه منطقه ای آباد نزدیك كوفه است. و آن را چشمه ای نیز د انسته اند كه بعد از منطقه ای به نان « خفیه » بوده است و فاصله بین رهیمه و خفیه سه میل است و در قسمت غربی قطیفه قرار دارد. ملاقات ابو هریره اسدی، بیان سه برنامه حكومت فاسد اموی در مقابله با خود اشاره دارد. موج فرهنگی و تبلیغاتی، موج اقتصادی و تهدید اقتصادی، تصمیم به قتل.

* منزل دهم: حاجر ( حاجز )

یكی از منازل مهم و حادثه خیز كاروان كربلا است. حاجر به معنای نگاه دارنده آب و جایی كه آب در آن جمع می شود. در این منطقه ر اه بصره و كوفه در مسیر مدینه یكی می شود. امام در این منزل نامه مسلم بن عقیل را دریافت كردند و امام نامه ای به كوفیان نوشتند و نامه را به سفیر خویش، قیس بن مُسّهر صیداوی سپرد تا به برزگان كوفه ( سلیمان بن صرد خزاعی، مسیب بن نجبه، رفاعه بن شداد، و عبد الله بن و ال ) برساند. ورود امام به این منزل سه شنبه 15 ذی حجه سال 60 هجری، یك هفته پس از حركت از مكه بوده است. برخی محل دریافت شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را این منزل دانسته اند.

* منزل یازدهم: منزل خزیمیّه

منزل خزیمیّه منسوب به خزیمه بن خازم بوده است. نیاز به كسب اطلاعات گفتگو با انبوه مردم و استراحت دادن به كاروان سبب توقف یك شبانه روزی اما در این نقطه بوده است و ورود اما به این منزل در روز جمعه 18 ذی حجه بوده است.

*منزل دوازدهم: منزل شقوق

شقوق به معنی ناحیه هاست. قبر عبادی رئیس قبیله بنی اسد در این منزل بوده ست. ملاقات فرزدق شاعر با امام و خبر شهادت حضرت مسلم و هانی بن عروه را به این منزل نسبت داده اند. اما بعد از یك شبانه روز اقامت در خزیمیه، روز شنبه نوزدهم یا یكشنبه بیستم ذی حجه به شقوق رسیده اند.

* منزل سیزدهم: منزل اَجفر

اجفر به معنی چاه عمیق است. این منطقه به كوفه نزدیك از مكه است. وجود قصر و مسجد گواه آبادی و فراوانی جمعیت در این منزل محسوب می شود و فاصله آن تا مكه سی و شش فرسخ بوده است. اما در این نقطه نیز عبور كرده اند.

* منزل چهاردهم: منزل زَرود ( زُرود)

زرود به معنی بلعنده، ریگ زارها و شن زارها در این منطقه آب باران را می بلعید و این منطقه وادی حوض و بركه بوده است. یكی از حوادث مهم این منزل جذب و همراهی زهیر بن قین بجلی است كه بارگاه مجلل و با شكوهی در آن منزل داشت. ورود امام به این جایگاه دوشنبه 21 ذی حجه نگاشته اند. در این منزل چند تن از یاران اما از جُهینه ( منطقه ای نزدیك به مدینه ) به اما پیوسته بودند. اعلام وفاداری كردن و بر پیمان خویش پافشاری كردند كه می توان از مجمع بن زیاد بن عمرو جهنی، عباد بن مهاجر بن ابو مهاجر جهنی، عقبه بن صلت جهنی یاد كرد.

* منزل پانزدهم: منزل ثعلبیه:

امام نزدیك غروب به این منزل رسیدند، ثعلبه مردی از بنی اسد بود كه در این جا چشمه ای حفر كرده بود و كه به همین دلیل به «ثعلبیه» معروف شد. امام نزدیك یك شب در آن درنگ كرد و با مردم و قافله ها و مسافران سخن گفتند. ورود امام به این منزل قبل از ظهر سه شنبه 22 ذی حجه بوده است. فاصله بین ثعلبیه و خزیمیه را بیست و سه میل نوشته اند. در این منزل امام به خورجین های پر از نامه كه از سمت كوفه برای وی ارسال شده بود در سخنان خویش اشاره می كند.

* منزل شانزدهم: منزل زباله

یكی از آبگاه های مهم و حادثه ساز در مسیر امام حسین (ع) منزل زباله بود. زباله محلی است كه آب را در خود نگاه می دارد. درا ین روستای پر از آب طوایفی از بنی اسد زندگی می كردند. تقریباً تمام این مناطق تا كربلا محل استقرار بنی اسد بوده است. دریافت خبر شهادت عبد الله بن یقطر، خبر شهادت قیس بن مسهر صیداوی از سوی قاصد عمر سعد، رسیدن فرستاده محمد بن اشعث و عمر سعد به درخواست مسلم بن عقیل با نامه ای حاكی از بی وفایی و پیمان شكنی مردم كوفه مهم ترین حوادث در این منزل بوده است.

* منزل هفدهم: منزل قاع

قاع، به معنی دشت و زمین هموار. این منزل به كوفه نزدیك بود. و كاروان ها به دلیل آب و آبادی و مسجدی كه در آن جا بوده است در آن توقف می كردند. منزل قاع را بین زباله و بطن العقبه دانسته اند. امام توقف كوتاهی در این منزل كردند و پس از آب گیری به سمت منزل بعد حركت كردند.

* منزل هجدهم: منزل عقبه ( بطان )

كاروان كم كم به كوفه نزدیك می شود. طایفه ای از بنی اسد درا ین محل سكونت دارند. وجود قصری مرتفع و مسجدی گواه روستایی سر سبز و آباد در آن منطقه بوده است. ورود امام به این منزل وز جمعه 25 ذی حجه الاحرام بوده است. امام در این محل خواب دید سگانی به او حمله می كنند و پیشاپیش آن ها سگی دو رنگ ( پیس ) دیده می شود. امام به یاران می فرماید: « ما ارانی الا مقتولاً ؛ من جز كشته شدن فرجام نمی بینم ». آن گاه خواب خود را بازگو می كنند.

*منزل نوزدهم: منزل واقصه

این منزل در مسیر مكه به كوفه قرار داشت. و فاصله آن تا كوفه 3 روز بود. قافله امام حسین (ع) با عبور از بطن عقبه به واقصه رسید. اما در این محل درنگی نداشته است و به سمت شراف حركت می كند. بین شراف و واقصه دو میل فاصله بوده است. عبور از این محل روز 26 ذی حجه الحرام بوده است.

* منزل بیستم ؛ منزل شراف ( اشراف )

نخستین منزل گاه برخورد نیروهای ابا عبدالله الحسین (ع) با سپاه عبید الله بن زیاد « شراف » است منطقه ای پر آب و درخت که به دلیل برجستگی و بلندی « شراف » نامیده می شد. امام و همراهان شب را در شراف گذراندند و صبحگاهان به جوانان فرمان داد که مشک ها را پر کنند و آب ذخیره نمایند که میهمانانی تشنه در راه خواهیم داشت. ورود حضرت امام حسین (ع) به منزل اشراف را شنبه 26 ذی حجه نگاشته اند. در این منزل حر به امام حسین (ع) پیشنهاد می کند که راهی را انتخاب کن که تو را نه به کوفه برساند و نه به مدینه باز گردی، تا من نیز عذری نزد ابن زیاد داشته باشم.

* منزل بیست و یکم: منزل ذوحُسَم

نام این سرزمین ذو حسم به معنای مانع و باز دارنده است. و به خاطر دارا بودن پناهگاه و حصار و بازدارنده از نظر نظامی به این نام خوانده شده است. حسم به معنی خار بلند و شمشیر است و شاید به خاطر خارزار بودن به این نام معروف شده بود. امام در این منزل سخنرانی های مهم و روشنگرانه ای ایراد فرمودند. منزلگاه ذو حسم پایگاه عشق بازی یاران و نمایشگاه معرفت و بصیرت اصحاب امام حسین (ع) است و به دلیل هراس و نگرانی كودكان در مواجهه با سپاه حر، امام زنان و كودكان در كنار ذوحسم پناه داد و در فاصله بر پایی نماز ظهر و عصر در این پناهگاه بودند.

* منزل بیست و دوم: منزل بیضه

دشتی هموار و بی گیاه را بیضه گویند. این زمین بین عذیب و واقصه و متعلق به بنی یربوع بن حنظله بوده است و به دلیل سفیدی و روشنی به آن بیضه می گویند. امام در این منزل سخن رانی آتشین و با شكوهی ایراد فرمودند و در سخنان خود با استناد به سخنان پیامبر به معرفی نظام حاكم اموی و قانون شكنی آن، جایگاه امام، بیان دلایل حركت و قیام، چشن انداز آینده، حركت و سرزنش پیمان شكنان، معرفی خود به عنوان اسوه و رابطه امام با جامعه پرداخت.

* منزل بیست و سوم: منزل عذیب الهجانات

این سرزمین میان قادسیه و مغیثه كه تا قادسیه چهار میل و تا مغیثه سی و دو میل بود. 
عذیب یعنی آب پاك و پاكیزه و گوارا و هجانات جمع هجان، شتر نجیب و برگزیده است. امام روز دوشنبه 28 ذی حجه 60 هجری مطابق با 8 مهر 59 شمسی به این وادی وارد شد. امام وقتی به این سرزمین رسید از یاران در مورد شناخت جاده سئوال كرد، هفت نفر سوار پیاده شدند كه به قصد یرای امام آمده بودند. این هفت تن عبارتند از: عمرو بن خالد صیداوی، مجمع بن عبدالله العائذی، پسر مجمع بن عبدالله، جناده ( جابر ) بن حارث سلمان، غلام عمرو بن خالد ( سعد)، واضح غلام ترم، غلام حارث. طرماح در این منزل با امام حسین (ع) ملاقات می كند و تصویری كامل طرماح از كوفه و چشم انداز حركت امام ارائه می دهد.

* منزل بیت و چهارم: منزل قطقطانیه:

كاروان امام حسین (ع) روز سه شنبه 29 ذی حجه هجری به قطقطانیه رسید. این منزل تا قصر بنی مقاتل فاصله چندانی ندارد. این منزل نزدیك كوفه و میان آن و رهیمه بیست میل فاصله دارد. امام درا ین محل درنگ نداشته است. یا پس از درنگی كوتاه به مسیر خود ادامه می دهد. در هنگام حركت امام حسین (ع) نیروهای حصین بن نمیر، رئیس شرطه كوفه در این منطقه مستقر بوده اند.

* منزل بیست و پنجم: قصر بنی مقاتل

در این محل قصری متعلق به مقاتل بن حسان بن ثعلبه كه میان عین التمر و قطقطانه قرار داشت. در این منزل خیمه گاه عبید الله حر جعفی افراشته بود. ملاقات عبید الله بن جعفر با امام و عدم همكاری وی در همراهی و یاری وی از نكات مهم تاریخی است. او به امام گفت: « من اسب و شمشیر و غلامان خود را در اختیار تو قرار می دهم» و امام فرمود: « من یاری تو را نخواستم نه اسبت را، نه در خودت خیری نیست و نیازی ندارم». امام در این ملاقات فرمودند: « هر كس صدای مظلومیت خانواده ام را بشنود و یاری نكند، خداودند به رو در آتش جهنم و عذابشان در افكند». نوشته اند كه عبید الله بن جعفر پس از كربلا شرمسار و پشیمان و سرزنش كنان خود را به به مزار امام رسانید و مرثیه ها و سروده های سوزناك سرود. خواب امام حسین (ع) و جاری ساختن كلمه استرجاع، خبر از شهادت امام و یارانش می دهد. ورود امام به قصر بنی مقاتل چهارشنبه اول محرم سال 61 هجری بوده است. امام حسین (ع) هنگامی كه از قصر بنی مقاتل حركت كرد، حر بن یزید ریاحی با او حركت می كرد و هر گاه امام قصد حركت به سوی بیابان را داشت مانع می شد تا امام را به كربلا برساند. كاروان امام اندكی به سمت راست حركت كرد و به نینوا رسید.

* منزل بیست و ششم: نینوا

كاروان پاكبازان عاشق سرانجام به كربلا می رسد، به زمینی كه پیش از وقوع حادثه كربلا در سال 61 هجری ناشناخته بود. امام هنگام ورود از نام این دیار می پرسد.

شاطیء الفرات، طف، عمورا، نواویس، عقر، قبه الاسلام، غاضریه، صفورا، شفیه و... نام های دیگر این سرزمین است. وقتی امام به كربلا می رسد امام زمزمه می كنند: " اللهم انی اعوذ من الكرب و البلا ". سپس می فرمایند: " این همان سرزمین است. به خدا سوگند ! همین جاست كه برای می گشاییم و خوابگاه شتران و ریزشگاه خون ماست و پیامبر مرا به این زمین وعده داد و در سخن او تردید و خلافی نیست ".

كربلا معنای متعددی از جمله نرمی و سستی، وسیله ای كه با آن سر را می پوشانند، رویشگاه گیاهی به نام الكربل (ترشك)، مزرعه خدا، شعله ای داغ و گدازان صحرا، همسایگی با خدا، پرستش گاه و... دانسته اند. ورود امام به سرزمین «كرب»، رنج و اندوه و « بلا »، سختی و آزمون و مصیبت دوم محرم سال 61 هجری بوده است. 


برچسب ها: دینی و مذهبی،  
.: Weblog Themes By Pichak :.
استخاره آنلاین با قرآن کریم


تعبیر خواب آنلاین


فال حافظ


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • پاتوق سرگرمی
  • فروش بک لینک
  • ضایعات
  •